Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

Qlix is een vereniging. De regels voor opzegging van het lidmaatschap van verenigingen zijn anders dan die voor commerciële dienstverleners en worden door de statuten bepaald.
Het lidmaatschap van Qlix kan worden beëindigd per 31 december van elk jaar en dient uiterlijk 30 november van dat jaar te worden opgezegd. Indien je lid bent geworden onder de condities van een wervingsactie kan er een minimale lidmaatschapstermijn zijn afgesproken. Zie hiervoor de e-mailbevestiging van jouw aanmelding.