Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Medezeggenschap \ Conflicten en ontslagbescherming

Conflicten en ontslagbescherming

Leden van de ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT) mogen niet ontslagen worden. De wet regelt ook wat er moet gebeuren als er conflicten zijn tussen de werknemer en de vertegenwoordigers van de werknemers.

Ontslag van leden van de OR of PVT

Een OR-lid of een lid van een vaste of onderdeelcommissie kan niet ontslagen worden, tenzij:

 • dit in de proeftijd van de betreffende werknemer gebeurt
 • dit met wederzijds goedvinden gebeurt (schriftelijk)
 • sluiting van (een deel van) de onderneming plaatsvindt
 • sprake is van ontslag op staande voet
 • sprake is van gewichtige redenen en dan alleen met toestemming van de kantonrechter.

Ook andere werknemers die bij het ondernemingsraadwerk betrokken zijn hebben ontslagbescherming:

 • werknemers die zich inspannen om een OR in te stellen
 • kandidaat-ondernemingsraadleden (tot na de verkiezingen)
 • ex-leden van de OR of een vaste of onderdeelcommissie (gedurende 2 jaar)
 • leden van een voorbereidingscommissie

Zij kunnen alleen ontslagen worden na toestemming van de kantonrechter.


Conflicten tussen werkgever en de OR of PVT

Als er een conflict ontstaat tussen de werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemer kan deze worden voorgelegd aan een bedrijfscommissie.

Er zijn 3 bedrijfscommissies:

 • Bedrijfscommissie Markt I (voor commerciĆ«le ondernemingen)
 • Bedrijfscommissie Markt II (voor zorg, welzijn en sociaal-culturele instellingen)
 • Bedrijfscommissie voor de Overheid.

Bedrijfscommissies Markt I & II zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). De Bedrijfscommissie voor de Overheid is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een bedrijfscommissie bestaat uit werkgevers- en werknemersleden uit de betreffende sectoren en is ingesteld op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Naast bemiddelen bij conflicten en adviseren hierover, bevordert de bedrijfscommissie de medezeggenschap binnen de sector. Ook fungeert de commissie als algemene vraagbaak over deze onderwerpen.

Beslissing over geschil door kantonrechter

Als de bemiddeling en het advies van de bedrijfscommissie niet tot een oplossing leidt, beslist de kantonrechter. Bemiddeling via de bedrijfscommissie is verplicht, voordat de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een geschil aan de kantonrechter mogen voorleggen.
Alleen wanneer onenigheid ontstaat na een adviesplichtig besluit kan de ondernemingsraad direct beroep instellen bij de ondernemingskamer. De ondernemingsraad hoeft het geschil dan niet eerst voor te leggen aan een bedrijfscommissie.
Ook als de werkgever weigert een ondernemingsraad in te stellen moet eerst de bedrijfscommissie worden ingeschakeld. Iedere werknemer of een vakbond met leden in de onderneming kan de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen.