Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Volker Wessels Telecom

Leden in ruime meerderheid akkoord cao Volker Wessels Telecom

vwtcaoupOp 3 juli 2014 heeft Qlix de bedrijfsleiding van VolkerWessels Telecom laten weten dat de leden van Qlix in zeer ruime meerderheid achter het gesloten cao principeakkoord staan. Ook de andere vakorganisaties zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat.

In het kort de afspraken:

 • de loonsverhoging van 1,5 procent zal ingaan per 1 juli 2014
 • de harmonisatievoorstellen gaan de komende maanden in
 • heb je een pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden dan krijg je een eenmalige uitkering van  € 420,-
 • dit is de laatste cao VWT.

Afgesproken is dat er een onderzoek komt naar hoe we in de toekomst verder gaan met afspraken die nu in de bedrijfs-cao  worden gedaan.
Dit doen we uiteraard in samenspraak met jullie.  In het najaar zal bepaald worden hoe we hier gestalte aan gaan geven.
Wil je je nu al opgeven om mee te praten over de inrichting van het toekomstig overleg, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@qlix.nl

Eindelijk akkoord over VWT-cao

wfccaoupAfgelopen dinsdagavond 17 juni 2014 hebben de vakbonden en de directie van Volker Wessels Telecom eindelijk afspraken kunnen maken over een nieuwe cao.

In het kort de afspraken:

 • de loonsverhoging van 1,5 procent van 1 oktober 2014 wordt drie maanden naar voren gehaald en zal ingaan per 1 juli 2014
 • de reeds afgesproken harmonisatievoorstellen ten aanzien van diverse vergoedingen zijn gehandhaafd.
  Ingangsdatum een van de komende maanden (wordt nog uitgezocht) en niet met terugwerkende kracht. De datum van de berekening van de afkoopsommen zal ook opschuiven
 • heb je een pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden dan krijg je een eenmalige uitkering van  € 420,- .
  De eenmalige uitkering moet gezien worden als een reparatie van het verschil in koopkracht dat is ontstaan doordat in de cao TI de pensioenpremie PMT omlaag is gegaan
 • dit is de laatste cao VWT.

Afgesproken is dat er een onderzoek komt naar hoe we in de toekomst verder gaan met afspraken die nu in de bedrijfs-cao  worden gedaan.
Dit doen we uiteraard in samenspraak met jullie.

Dit principe akkoord wordt door Qlix en de andere vakbonden met een positief stemadvies aan jullie voorgelegd. We lichten dit op een gezamenlijke ledenraadpleging graag aan de medewerkers toe.

De ledenvergaderingen worden gehouden op:

 • woensdag 25 juni    aanvang 17.00 uur te Zwolle, vergaderzaal bij VWT, Marsweg 47
 • dinsdag 1 juli             aanvang 17.00 uur te Houten, Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2
 • donderdag 3 juli      aanvang 17.00 uur te Uden, Fitland Hotel de Vrije Teugel, Bedafseweg 22

Lees ook de tekst van het principe-akkoord

VWT cao overleg nog steeds in impasse

vwtcaoupOndanks verschillende gesprekken die Qlix in de afgelopen maand voerde over de cao VWT, lijkt de impasse nog steeds niet doorbroken. Hoewel er al lange tijd gesproken wordt over de cao, blijft het verschil van mening tussen de bonden en werkgever ten aanzien van de interpretatie van het Kleinmetaal cao akkoord een bottleneck.
Qlix sprak onder andere met de Onderneminsgraad van VWT. Tijdens dat gesprek is het idee ontstaan om samen met de werkgever een bemiddelingsverzoek te doen bij de cao partijen aan de Kleinmetaal cao tafel. De hoop was dat door een uitspraak van een onafhankelijke partij, het verschil van mening zou kunnen worden beslecht. Helaas is dit voorstel door werkgever van de hand gewezen als niet werkzaam omdat deze route juridisch niet mogelijk zou zijn. Ook deze route lijkt dus opnieuw niet tot een oplossing te gaan leiden. Qlix heeft nog steeds de intentie om er op korte termijn met VWT ‘uit te komen’. Onze indruk is dat ondanks het verschil van mening, die wil er óók is bij de VWT directie. Qlix hoopt dan ook dat het binnenkort toch zal lukken om de impasse te doorbreken en de cao onderhandelingen succesvol af te ronden.  

leden wijzen CAO-bod Volker Wessels Telecom af

vwtcaoupDe leden van de vakbonden Qlix, FNV en CNV Vakmensen hebben tijdens de ledenvergaderingen op 6 en 13 februari het bod van de directie van Volker Wessels Telecom unaniem afgewezen.

Wat hield het bod in?

 • het onderhandelingsresultaat van 22 mei 2013 (dat indertijd door de leden is afgewezen) maar in totaal een lichte verbetering inhoudt op waakdiensten en kleine consumpties
 • de loonsverhoging uit de cao Technisch Installatiebedrijf (zeg maar CAO Kleinmetaal) van 1,5 procent wordt vervroegd van 1 oktober 2014 naar 1 juli 2014. Volgens de directie levert dit een eenmalig bedrag op van 200 Euro  bij een maandsalaris van 3300 Euro. De achtergrond van deze vervroeging vormen de goede resultaten in 2012.
 • in de cao Technisch Installatiebedrijf is ook geregeld, dat op 1 januari 2014 een loonsverhoging wordt gegeven door de werkgever meer pensioenpremie te laten betalen, en de werknemer minder. Volker Wessels Telecom geeft dit voordeel wel door aan de werknemers die verzekerd zijn bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek, maar niet aan de werknemers die verzekerd zijn Nationale Nederlanden. Bij een jaarsalaris van 35000 Euro houdt Volker Wessels Telecom 1,8 procent dus in eigen zak, als jij verzekerd bent bij Nationale Nederlanden.

Wat gaat er nu gebeuren?

Qlix heeft samen met de andere vakbonden aan de directie gevraagd om de onderhandelingen te heropenen. Zodra we antwoord ontvangen van de directie, zullen we dat op onze  site publiceren

CAO-onderhandelingen Volker Wessels telecom

vwtcaoupOp 4 juli jl. hebben werkgever en vakbonden een volgend overleg gevoerd over de tot standkoming van een nieuwe VolkerWessels Telecom Ondernemings CAO. Het overleg is gestart met een kennismaking. Dit vanwege de komst van Wido van de Mast (algemeen directeur VolkerWessels Telecom)en de wisseling van de vakbondsbestuurder bij CNV Vakmensen, Roel van Riezen.
Het overleg verliep constructief, waarbij uitgebreid is stilgestaan bij het onderhandelingsresultaat van 22 mei jl. De leden van de vakbonden hebben dat onderhandelingsresultaat afgewezen. De vakbonden hebben voorgesteld om twee zaken opnieuw te bespreken: een gezamenlijke intentie over duurzame inzetbaarheid, en een gepaste waardering voor het personeel omdat 2012 een goed jaar was voor het bedrijf.De CAO TI vormt de basis voor onze Ondernemings CAO. De onderhandelingen over de CAO TI worden door andere partijen gevoerd.
In gezamenlijk overleg hebben wij besloten de uitkomst van deze onderhandelingen af te wachten en dus de voorstellen van de vakbonden op een later moment te bespreken . Hiermee kunnen wij de resultaten van ons overleg samen met het resultaat uit de CAO TI als totaalpakket aan medewerkers aanbieden.Vanwege de vakantieperiode is afgesproken het overleg in september voort te zetten. Wij hopen dat tegen die tijd meer duidelijkheid is met betrekking tot  de onderhandelingen over de CAO TI. Naast de besprekingen over de CAO hebben we ook afgesproken elkaar te informeren over de gevolgen in reiskosten en reistijd van een mogelijke verhuizing. Verhuizingen zijn adviesplichtig en worden besproken met de GeOR.