Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Privacy beleid en Cookieverklaring

13 september 2018
Algemeen

Qlix is ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Qlix verzamelt en waarom dit wordt gedaan. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Qlix.

Qlix is een onafhankelijke vakbond van werknemers uit de telecomsector. Qlix verzamelt via haar website, aanmeldformulieren, evenementen en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over u (hierna: “Persoonsgegevens”) omdat u gebruik maakt of wil gaan maken van deze diensten.

Onze contactgegevens zijn:

Adres:              Qlix vakbond
Veursestraatweg 88-90
2265 CE Leidschendam
Telefoon:          070 386 90 46

U kunt ons ook bellen op werkdagen tijdens kantooruren. Onze ledenservice staat graag voor u klaar.


U kunt contact opnemen met Qlix Via ons contactformulier op onze website. Als u ons een vraag stelt via het contactformulier proberen wij deze binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

 1. Qlix verzamelt de volgende persoonsgegevens om u de volgende diensten aan te bieden:
  Wij geven u hier meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens. Houdt er rekening mee dat verschillende beschrijvingen gelijktijdig van toepassing kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld naast de website ook de mobiele app (de “app”) gebruikt, dan verzamelen en gebruiken wij de gegevens zoals beschreven in de opsomming en kan deze gecombineerd worden in onze databanken.

1.1 Als u zich als lid bij ons registreert, worden de verstrekte gegevens zoals uw naam, e-mailadres, lidnummer, thuisadres en betaalgegevens waaronder uw bankrekening, verzameld door Qlix en enkel gebruikt voor het factureren van het lidmaatschap, abonnement, het leveren van onze dienst, en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.

1.2 Indien een partij die de facturen betaalt op basis van een overeenkomst tussen u en die partij en die partij gegevens nodig heeft, zal Qlix uw gebruikersinformatie wat betreft uw diensten doorgeven aan deze partij(en) voor de betaling ervan. Qlix kan uw gegevens doorgeven aan dergelijke partijen op hun verzoek. Uw persoonsgegevens omvatten de gegevens die u hebt opgegeven voor de registratie als lid. In sommige gevallen kunnen deze partijen deze informatie gebruiken voor analytische doeleinden om hun diensten te evalueren, maar ook voor beheer doeleinden die op u van invloed kunnen zijn. U bent niet verplicht om ons alle gevraagde informatie te verstrekken. Alleen de gegevens gemarkeerd met (*) zijn verplicht om u passende dienstverlening te kunnen aanbieden.

1.3 Qlix verzamelt uw gegevens als u onze mobiele applicaties gebruikt (de “Genkgo App”) en u hier toestemming voor heeft gegeven. Uw mobiele apparaat zal tevens automatisch bepaalde gegevens delen met Qlix als het apparaat communiceert met de desbetreffende app.

1.4 Qlix kan uw gegevens gebruiken om u te adviseren over het optimaliseren van uw werksituatie voor het behoud van werkgelegenheid, als u voor deze dienst hebt gekozen. Qlix kan de gegevens van u ook gebruiken om u te adviseren over het soort abonnement dat bij u past.

1.5 We gebruiken uw gegevens om u elektronisch te informeren (bijvoorbeeld via e-mail en sms) over speciale aanbiedingen en evenementen van Qlix en over nieuwe, relevante diensten van onze partners totdat u zich voor onze diensten afmeldt.

1.6 Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, training of een brochure aanvraagt, dan bewaren wij uw naam, adres en e-mailadres en ontvangt u de nieuwsbrief, studie of brochure met informatie over onze evenementen per email en/of nemen wij daar mogelijk contact met u op over diensten en promoties.

1.7 Wij vragen ook om uw gegevens als u reageert op een evenement of prijsvraag. We gebruiken deze gegevens voor de evenementen, om de prijswinnaar(s) aan te kondigen, om de reactie op onze ledenwervingsactie te meten en om u elektronisch op de hoogte te houden (e-mail, sms, enz.) van andere evenementen en aanbiedingen, mits u hier toestemming voor heeft gegeven.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt door Qlix op basis van één van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, of
 • Om aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u te voldoen of om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen, of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Qlix, of
 • Een gerechtvaardigd belang van Qlix of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.
 1. Qlix verkoopt uw gegevens niet

Qlix verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en stelt deze gegevens alleen beschikbaar aan derden die zijn betrokken bij het leveren van de overeengekomen diensten. Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 1. Partners

Qlix werkt samen met Genkgo om haar gegevens te beheren en op te slaan. Qlix kiest voor partners die een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens kunnen bieden, hetzij door inachtneming van het EU-VS-privacy schild, de Binding Corporate Rules of door het accepteren van Modelcontractbepalingen zoals aanvaard door de Europese Commissie of via vergelijkbare regels. Qlix gaat bewerkersovereenkomsten aan met al haar partners indien dit nodig is.

 1. Behoud van gegevens

Qlix bewaart uw persoonsgegevens voor zolang uw abonnement duurt of zolang nodig is om onze diensten te leveren. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek. Een kopie van deze gegevens kan nog enige tijd worden bewaard in back-ups.

 1. Beveiliging

Het beveiligen van uw gegevens vinden wij een belangrijk onderdeel van de bescherming van uw privacy. Als u uw bankgegevens invoert voor de automatische incasso van uw abonnement, dan zorgen wij ervoor dat deze informatie wordt versleuteld met SSL (Secure Socket Layer). Geen enkele beveiligingssysteem is echter 100% veilig en Qlix kan daarom de veiligheid niet volledig garanderen. We hebben wel organisatorische en technische maatregelen genomen binnen onze organisatie om het gebruik van uw gegevens te beveiligen.

 1. Wijzigingen in dit Privacy beleid

Dit Privacy beleid kan worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of als gevolg van veranderingen binnen onze vereniging of onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen zullen we kenbaar maken via deze pagina. We raden u daarom aan om dit Privacy beleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven. Indien wij wijzigingen maken die serieus op u van invloed zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, door bijvoorbeeld het versturen van een e-mail bericht of via een van onze diensten.

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw toestemming met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. U heeft ook het recht om via de ledenwebsite uw gegevens te bekijken en om ze te wijzigen of te verwijderen, indien de opgeslagen gegevens incorrect or anderszins onrechtmatig zijn. U heeft ook het recht om ons te verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij te verstrekken in een interoperabel en machine leesbare vorm.

U kunt uw voorkeuren aanpassen in de instellingen van de applicatie van uw account om uw abonnementen te wijzigen of om u af te melden voor onze communicatie. U kunt ook contact met ons opnemen om uw recht op toegang, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens uit te oefenen.

Als u vragen heeft over het Qlix Privacy beleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website of via de contactgegevens die hierboven staan vermeld. Als u klachten heeft over ons gebruik van uw gegevens en die we niet correct hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Onze partner Genkgo gebruikt cookies om u te herkennen als u de Qlix website opnieuw bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Soorten cookies
De websites die door Genkgo geleverd zijn, gebruiken tenminste twee soorten cookies. Dit zijn:

 1. Functioneel cookies: noodzakelijk voor het inloggen op de website;
 2. Analytisch cookies: gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken op de website.

Cookies van externe bronnen

Qlix kan daarnaast zelf externe bronnen invoegen op de website. Veelgebruikte externe bronnen zijn Google, Youtube, Vimeo, Twitter en Facebook, voor bijvoorbeeld “share” knoppen en video’s.

Deze externe bronnen kunnen additionele cookies inzetten. Dit zijn zogenaamde "third party" cookies. Hierop hebben Genkgo en Qlix geen invloed. Om vast te stellen welke cookies deze externe bronnen gebruiken, dient u de desbetreffende partij te raadplegen.

- Dit Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd in september 2018 v1.0 -

Cancel