Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Update onderhandelingen over Facilitair Contactcenter cao

20 januari 2020
WFC
Sinds oktober 2019 zijn de vakbonden FNV, CNV en Qlix aan het onderhandelen met de Werkgeversdelegatie van de WFC. Op dit moment liggen vakbonden en werkgevers nog uit elkaar. Werkgevers hebben geen mandaat om meer loon te bieden en moeten overleggen met hun achterban om een mandaat te halen om verder te onderhandelen. 22 januari 2020 praten we verder.
 
Waar zit de knel?
Vakbonden zetten in op een loonsverhoging voor iedereen, dit omdat jullie kosten de afgelopen jaren  fors duurder zijn geworden.

Werkgevers willen naar een nieuwe beloning methodiek waarbij iedereen een individuele verhoging krijgt als je je werk goed doet. Werkgevers willen een junior(agent)-, medior-, seniormodel invoeren. Waarbij junior 101% van minimumloon krijgt, medior 103% en senior 105%. Afhankelijk van jullie prestaties worden jullie dan ingedeeld in een van deze functies. Dit is voor alleen de callcenter agent functie alle overige functies vallen nu nog buiten deze cao afspraken.

WFC heeft als doel om te komen tot een cao die algemeen verbindend is verklaard door de minister voor de gehele sector. Een algemeen verbindendverklaring (AVV) houdt in dat de betreffende cao dwingend van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de betreffende bedrijfstak, dus ook de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een van de cao-partijen.

De cao wordt door de minister algemeen verbindend verklaard wanneer deze cao van toepassing is op een belangrijke meerderheid (60 procent) van de werknemers in de Contactcenter bedrijfstak. Het is dus ter bescherming van de medewerkers en de werkgevers. Niet alle cao-bepalingen komen in aanmerking voor een AVV. Dat is in ieder geval wel voor alle primaire arbeidsvoorwaarden.

Vakbonden willen een cao voor alle werknemers niet alleen voor de agent functie. Voor alle functies een functiebouwwerk met bijbehorende loonschalen en beloningsstructuur. Loonsverhoging op basis omdat je goed individueel functioneert, ervaring en een loonsverhoging omdat de prijzen jaarlijks stijgen t.g.v. de inflatie. In jullie cao is dat nu bij goed functioneren minimaal 1,75% per jaar.

Onze eis is dan ook een loonsverhoging voor iedereen van 5%. Daarnaast vinden wij een startsalaris van het minimumloon niet meer van deze tijd. Vakbonden vinden dat het startsalaris minimaal 105% van het minimumloon moet bedragen. Werkgevers vinden dat 101% van het minimumloon moet kunnen. Ook een pensioen voorziening daarin zouden wij graag voor de vaste agents in willen voorzien, maar dit kost meer tijd en de wekgevers willen dit in de volgende CAO opnemen.

Werkgevers verwachten kostenverhoging vanwege de invoering van de wet WAB
Concreet willen werkgevers de vier-dagen-termijn voor oproepkrachten/min-max-ers terugbrengen naar 24 uur en dat zo min mogelijk toepassen. De wet heeft namelijk geregeld dat als de werkgever een oproepkracht heeft ingeroosterd en binnen vier dagen zegt dat je toch niet hoeft te komen (bijvoorbeeld bij afschalen project), hij jou toch moet doorbetalen. Dat is op zich logisch omdat jij al rekening hebt gehouden met 4 dagen werken en op zo’n korte termijn niet snel ander werk kunt regelen. Positief is dat professionele opdrachtgevers deze kostenverhoging in de verhoging van het tarief accepteren.

Daarnaast wil de werkgever in 3 jaar tijd 6 contracten kunnen geven. De wet regelt dat je in 3 jaar 3 contracten mag krijgen, maar je mag bij cao afwijken. Gezien het feit dat het verloop enorm is en op momenten hoge pieken in werkaanbod zijn en de werkgevers aangeven 80% van de mensen kort in de bedrijven verblijven, vragen vakbonden zich af of het eigenlijk echt nodig is.

Jullie hulp
Concreet helpt het als jullie met collega’s op de werkvloer in gesprek gaan over de gewenste loon verbeteringen. Praat erover en geef je mening aan Qlix. 
Hoever zijn we:
Namens alle werknemers          
Werkgevers
5% loonsverhoging 2020
Meer loonsverhoging dan hun maximaal bod, wordt besproken met de achterban
Pensioenregeling voor iedereen
Voorstel volgende cao, kost meer tijd
Geen voorstel
Afschaffen 75 euro bonus
Transparante functie indeling met objectief systeem.
Niveau onderscheidende criteria vervangen door junior/medior/senior indeling voor alleen de agent.
Iedereen in de sector valt onder de cao, ook teamleiders, supervisors, controlers, kwaliteit etc.etc.
Voorstel volgende cao, kost meer tijd.

Wil je reageren? Jouw reactie ontvangen wij graag ter attentie van Peter Broumels via info@qlix.nl Vermeld erbij dat je reageert over de onderhandelingen WFC.

Cancel