Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ledenraadpleging cao WFC

30 juli 2020
WFC

Verleden jaar juni zijn we begonnen met de eerste verkennende gesprekken met de Werkgevers Federatie Contactcenters voor een nieuwe Cao Facilitaire Contact Centers. In september zijn we gestart met de officiële onderhandelingen. Nu ruim een jaar later kunnen FNV, CNV en Qlix melden dat werkgevers een eindbod hebben gedaan. Dit eindbod is tot stand gekomen na een lang maar constructief proces tussen WFC en vakbondsvertegenwoordiging, waarbij wij allemaal overvallen zijn door Covid. Het is in de huidige tijd best uniek om uiteindelijk zo snel tot een overeenkomst te komen. Dit kan alleen als de betrokken partijen hiervoor open staan.

Een eindbod betekent dat we niet meer verder onderhandelen met de werkgevers. Meer zit er niet in. Aangezien het meer is dan de huidige cao leggen we het aan jullie voor. Het is dus nog geen akkoord. Jullie als leden bepalen of er akkoord wordt gegaan of niet. Zie verderop in deze brief.

► Breng hier je stem uit! 

Maar nu eerst wat is er bereikt?

Veranderingen t.o.v. de huidige cao:

Looptijd cao

De cao is geldig vanaf 1 oktober 2019 t/m 31 december 2021. De vorige Cao eindigde op 30 september 2019.

 

Loon per 01-01-2021
Junior medewerker van start tot 1 jaar: 101,5% van het Wettelijk minimumloon (WML), dus 1,5% boven het minimumloon. Alle medewerkers verdienen dus straks meer dan het minimumloon volgens de cao.

Medior medewerker vanaf 1 jaar tot 2 jaar (plus een goede beoordeling): 103,5% WML, dus 3,5% boven WML

Senior medewerker vanaf 2 jaar (plus een goede beoordeling): 105,5% WML, dus 5,5% boven WML

Thuiswerkvergoeding
In de afgelopen cao is geen thuiswerkvergoeding geregeld. Dit is nieuw en gaat in per 1 januari 2021. 

Bedrag op fulltime basis volledig vanuit huis met je eigen apparatuur: € 35,00 per maand

Bedrag op fulltime basis volledig vanuit huis met laptop/PC van werkgever: € 25,00 per maand

Lage Inkomensvoordeel (LIV)
De LIV gegeneerd in 2019 zal conform de LIV-regeling van de voorgaande cao in 2020 worden uitgekeerd. Hierna vervalt de LIV-regeling en zal dan ook geen betaling meer plaatsvinden.

Eenmalige bonus
Alle medewerkers die werken bij een bedrijf die lid is van de WFC per 1 oktober 2020, zullen in januari 2021 een eenmalige bonus ontvangen ten bedrage van €75,00. Voorwaarden die hierbij gelden zijn: a) Agent is op 1 januari 2021 minimaal 6 maanden in dienst, b) Bonusbedrag is o.b.v. fulltime dienstverband (40 uur per week) en zal naar rato worden verrekend over het gemiddeld aantal gewerkte uren per week over de laatste 6 maanden en c) Bonus is bruto.

Pensioen
Afgesproken is dat we gaan overleggen over het invoeren van een pensioen in de volgende cao. Om pensioenafspraken te maken duurt soms wat langer. Dus we gaan nu al beginnen met overleg hierover.

Cao voor iedereen
Afgesproken is dat we gaan onderzoeken of de cao voor alle werknemers gaat gelden. Zodat de volgende cao niet alleen voor agents/callcentermedewerkers geld maar voor al jullie collega’s.

De uitgebreide tekst van het eindbod lees je hier.  De definitieve cao-tekst zal in oktober klaar zijn. Voor vragen bel of mail met één van de vakbondsbestuurders.

Stemmen
Jij als lid van de vakbond Qlix mag over deze nieuwe cao stemmen. Pas als de meerderheid voor stemt kunnen we akkoord gaan met de nieuwe cao.

► Breng hier je stem uit! 

Met vriendelijke groet,

Peter Broumels, Qlix

 

 

 

Cancel