Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Uitkomsten enquête ‘Impact corona op jouw werk & inkomen’

06 oktober 2020
AlgemeenConduentKPNVolker Wessels Telecom WebhelpWFC

In de tweede helft van september hebben Qlix en Jong KPN een enquête onder de leden gehouden. Centraal daarbij stond de vraag ‘Wat is de impact van corona op jouw werk en inkomen’. Veel leden hebben de tijd genomen om de enquête in te vullen. Dank daarvoor! Hieronder lees je een korte samenvatting van de resultaten.

 

Ben je benieuwd naar de volledige uitkomst? 
► Download deze hier.

Samenvatting

  • Als gevolg van corona werken medewerkers vooral thuis, 85% van de medewerkers noemt dit als grootste effect. Andere belangrijke effecten zijn: ‘Ik ervaar te weinig contact met collega’s’(48%), ‘Ik ervaar te weinig contact met mijn leidinggevende’ (20%), ‘De inhoud van mijn werk is veranderd’ (8%) en ‘Mijn werkhoeveelheid neemt af’ (5%). Bijna 70% van de ondervraagden vindt dat de werkdruk nog hetzelfde is, 22% ervaart een hogere werkdruk door de corona-situatie.
  • 94% van de ondervraagden is tevreden over de maatregelen die de werkgever neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op een open vraag zijn vervolgens zo’n twaalf verbetervoorstellen genoemd om de verspreiding als bedrijf en medewerkers nóg beter tegen te kunnen gaan.
  • Wat betreft de werk-privé balans liggen de reacties verder uit elkaar: 35% van de medewerkers stelt geen problemen te ervaren bij het uit elkaar houden van werk en privé,  28% heeft daar wel moeite mee, zo’n 33% ervaart geen verschil.
  • 72% ervaart geen financiële gevolgen van de situatie tot nu toe. 28% van de ondervraagden wel, veruit de meesten hiervan noemen een bedrag aan extra kosten wegens thuiswerk van nul tot maximaal 20 euro per week.
  • 78% is van oordeel dat de werkgever voldoende faciliteiten biedt aan bedrijfsmiddelen voor thuiswerken.
  • Last but not least: de leaseauto. 25% van de medewerkers die de enquête heeft ingevuld beschikt over een leaseauto. Daarvan wil 75% de leaseauto behouden, ook nu er voorlopig  minder gereden wordt.

Hoe verder?
In oktober staan er overleggen tussen KPN, de centrale medezeggenschap en de vakorganisaties gepland. Doel van deze gesprekken is volgens KPN het houden van een open dialoog over de impact van corona voor de langere termijn: ‘Hoe gaan wij werken in de toekomst?’ ‘Welk leiderschap hoort daarbij’, ‘Hoe gaan wij als collega’s met elkaar om’ en ‘Wat zijn de gevolgen voor begrippen als standplaats, mobiliteit, tegemoetkomingen in onkosten en reiskosten en de leaseauto?’

Qlix en Jong KPN hebben dankzij de uitkomsten van de enquête goed inzicht in de situatie van de medewerkers. Dat inzicht zal door ons benut worden in het overleg met KPN. De eerste besprekingen zullen oriënterend en informerend zijn, KPN zal ons vooral voorzien van feiten. Hopelijk vernemen wij ook de visie van KPN over de vergoedingen en tegemoetkomingen in kosten, mobiliteit en het leasebeleid.

Zodra wij die visie van KPN vernemen, organiseren Qlix en Jong KPN een raadpleging van de kaderleden. Samen met hen zullen wij onze positie jegens de voorstellen van KPN bepalen. Vanzelfsprekend komen wij daarna ook terug bij jullie, de leden. Zoals altijd hebben jullie bij ons het laatste woord.  Wordt dus vervolgd!

Ron Harmsen, bestuurder Qlix

 

 

Cancel