Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ook in cao KPN aandacht voor mantelzorg

09 april 2024

Ook in cao KPN aandacht voor mantelzorg

Aandacht voor mantelzorg houdt medewerkers duurzaam inzetbaar

Op de Nederlandse werkvloer heeft maar liefst één op de vier medewerkers te maken met mantelzorg. Dat betekent dat ze naast hun werk zorg verlenen aan een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of om een andere reden hulpbehoevend is. Daar zijn deze medewerkers zo’n acht uur per week aan kwijt.

Mensen worden steeds ouder en krijgen daardoor complexe (chronische) gezondheidsproblemen. Ouderen blijven bovendien steeds langer thuis wonen. Gelet op deze ontwikkelingen verwacht men dat de vraag naar mantelzorg met 70 procent zal stijgen.

Resultaten uit onderzoek

Hoewel steeds meer medewerkers te maken krijgen met mantelzorg, is het nog niet zo gebruikelijk om hier open over te zijn op het werk. Vaak gaat de combinatie van werk en mantelzorg goed, maar uit onderzoek van Stichting van de Arbeid en Werk & Mantelzorg blijkt dat medewerkers met mantelzorgtaken een lager cijfer geven aan hun werk-privébalans en meer gezondheidsklachten ervaren dan hun collega’s. Ze melden zich tot twee keer zo vaak ziek door vermoeidheid of stress. Overigens willen medewerkers met mantelzorgtaken graag blijven werken, dat geeft afleiding en energie en heeft veelal ook een financiële reden.

Wat moet er volgens mantelzorgers op het werk veranderen om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren? Het onderzoek noemt enkele ‘quick wins’ als uitkomst:

  • Direct weg kunnen van het werk in noodgevallen;
  • Flexibele werktijden;    
  • Begrip van de leidinggevende;   
  • (Deels) thuis kunnen werken;   
  • Hulp bij het regelen van mantelzorg.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat leidinggevenden veel problemen voor kunnen zijn als zij weten wat er bij de medewerker thuis speelt, aldus de onderzoekers. Medewerkers die tevens mantelzorger zijn wachten vaak met het bespreekbaar maken van hun situatie totdat het echt niet meer gaat. Ze zien mantelzorg als privéaangelegenheid, lossen het liever zelf op en willen anderen er niet mee belasten. Zo blijkt dat 30% van de leidinggevenden helemaal niet op de hoogte is van de mantelzorgsituatie van de medewerker en dat 41% van de mantelzorgers daar geen afspraken over heeft gemaakt op het werk. Dat is jammer, want uit datzelfde onderzoek blijkt dat als een mantelzorger en leidinggevende samen in gesprek gaan en passende afspraken maken, er in 80% van de gevallen een goede oplossing komt. Bovendien maakt dit de organisatie tot een aantrekkelijke werkgever.

Cao KPN en praktische tips

In artikel 5.4 van de cao KPN 2024-2025 lees je welke afspraken Qlix en de andere vakbonden met KPN hebben gemaakt over mantelzorg. Daarin staat onder andere dat KPN mantelzorg hoog in het vaandel heeft staan en een erkend mantelzorgvriendelijke werkgever is. Het artikel roept je op om – als je mantelzorgtaken moet verlenen -  dat met je manager te bespreken. Het artikel geeft een aantal opties hoe jij mantelzorg kunt organiseren, maar stelt ook dat maatwerk nodig kan zijn om mantelzorg goed vorm te kunnen geven. Je manager kan dan op individueel niveau extra faciliteiten ter beschikking stellen.

In het onlangs verschenen Inspiratiedocument Werk en mantelzorg ‘Samen werkt het!’ van de Stichting van de Arbeid en Werk & Mantelzorg staan de nieuwste feiten en cijfers, maar ook praktijkvoorbeelden. Daarnaast biedt deze publicatie concrete handvatten en praktische tips om bewustwording te vergroten en te stimuleren het gesprek met elkaar aan te gaan. Je kunt het inspiratiedocument hier opvragen.

Cancel