Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Vrijwilligerswerk als arbeidsvoorwaarde in steeds meer cao’s

15 mei 2024

Zo’n 26% van de bedrijven met minimaal vijf werknemers geeft hun medewerkers tijd om zich vrijwillig in te zetten voor maatschappelijke organisaties. Dit neemt toe naarmate het bedrijf groter is blijkt uit onderzoek 'Geven in Nederland' van de Vrij Universiteit.

Meer en meer krijgt ‘vrijwillige inzet elders’ dus een plek in de arbeidsvoorwaarden of in de cao als onderdeel van duurzame inzet van medewerkers. Werkgevers gaan op verschillende manieren om met vrijwilligerswerk in werktijd. Van één dag per jaar tot in uitzonderlijke gevallen soms wel één dag per week.  Zo’n 21% van de bedrijven met minimaal 50 werknemers geeft medewerkers tijd voor vrijwilligerswerk en bij bedrijven met minimaal 250 werknemers is dit meer dan de helft (54%) van de bedrijven. Verder blijkt dat gemiddeld 31% van de medewerkers deelneemt aan programma’s die werkgevers opzetten om vrijwilligerswerk te stimuleren. Die deelnemende medewerkers zijn gemiddeld 28 uur per jaar met vrijwilligerswerk bezig.

Hoeveel tijd stellen werkgevers zoal beschikbaar voor vrijwilligerswerk? Het aanbieden van medewerkersvrijwilligerswerk voor twee tot vijf dagen per jaar is het populairst, bijna één op de tien bedrijven met een programma voor vrijwilligerswerk biedt deze mogelijkheid aan. Veel bedrijven starten met één dag per jaar waarop het (hele) bedrijf of een team een maatschappelijke activiteit onderneemt. Soms is de ureninzet persoonsgebonden. Maar er zijn ook bedrijven die deze uren in een gezamenlijke pot stoppen, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat sommige medewerkers meer vrijwilligersuren kunnen inzetten. Een variant hierop zijn bedrijven die een 1%-model gebruiken, waarbij 1% van de uren ingezet wordt voor maatschappelijke activiteiten of pro bono inzet.

Er zijn ook bedrijven die hun medewerkers stimuleren om op een vast moment of dagdeel vrijwilligerswerk te doen in een teamactiviteit of individueel. Of die medewerkers boven de 60 jaar de gelegenheid bieden om één dag per week vrijwilligerswerk te doen. En het komt zelfs voor dat medewerkers langere tijd verbonden zijn aan een maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld tijdens re-integratie, inwerktraject of maatschappelijke detachering van medewerkers voor een half jaar tot een jaar.

Steeds meer medewerkers vinden zingeving in hun werk belangrijk. Ze willen betekenisvol werk doen en werken bij een werkgever die goede dingen doet en een positieve impact heeft. Zij willen daaraan bijdragen. Door als werkgever hierop in te spelen wordt je sneller een aantrekkelijke werkgever gevonden. En dat helpt bij het werven en behouden van medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt.

Ook voor de medewerkers die al in dienst zijn, zijn er voordelen. Samen met collega’s vrijwilligerswerk doen kan een goed gevoel geven en leiden tot meer verbinding. Verder wordt vrijwilligerswerk steeds vaker overwogen worden als onderdeel van een re-integratietraject van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers als re-integratie in het eigen werk (nog) niet mogelijk is.

Cancel