Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

KPN OR training Qlix OR leden 29 juni en 1 juli

Datum:  woensdag 29 juni 2022 tot vrijdag 1 juli 2022

Inleiding:
Nieuw gekozen in de ondernemingsraad, dan is het prettig als je snel volwaardig kunt meedraaien. Met een gelijkwaardige inbreng van alle leden, wat de mogelijkheden van de OR flink vergroot. Het is dan ook handig om de taak, plaats en positie van de OR in de organisatie helder te krijgen en wat je eigen rol binnen de OR zou kunnen zijn. Dit niet alleen op basis van de belangrijkste rechten en bevoegdheden volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), maar ook je eigen ambitie.

Voorbereiding:
Ter kennismaking vraag ik een ieder om een week voorafgaand aan de training een korte presentatie van jezelf aan te leveren waarin het volgende tot uiting komt:
-  een beschrijving van jou als persoon
-  waarom heb je je kandidaat gesteld, voor welke OR en wat zijn je ervaringen en
   ambities binnen medezeggenschap en wat is je functie binnen KPN
-  wat breng je daarvoor mee, wat zijn je talenten
Dit mag natuurlijk ondersteund worden door foto’s; laat je creativiteit erop los.

Programma:

  • Kennismaking:  op basis van de voorbereiding

 

  • Medezeggenschap binnen KPN

 

  • Doel en speelveld Medezeggenschap

 

  • Kennismaking/wegwijs in de WOR

 

  • Communicatie / achterban

 

  • BOB-model / uitwerking advies

 

  • Processen en tips

 

  • Rollen binnen de OR: wat sluit eventueel aan bij jou ambitie

 

  • Vragen en afronding

Doel is om hiermee hiermee een vliegende start te kunnen maken als nieuw verkozen OR-lid.

Cancel