Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Bestuursvergadering

Datum:  dinsdag 26 april 2022

1 Mededelingen                                                                                           Allen

2 Verslag/ agenda

3 Bestuur Qlix  - Samenstelling bestuur                                                      Michel

4 Verkiezingen KPN                                                                                     Enrique

5 ALV voorbereiden                                                                                     Jimme

6 KPN CAO                                                                                                 Michel

7 Activiteiten overzicht Genkgo-Bestuursvergaderingen planning 2022     Peter

8 Rondvraag                                                                                                Allen

Cancel